علی اكبر بامشاد

نوع سردخانهظرفیت اسمی سردخانه
زیر صفر120 تن

 

  • مشخصات محصول
  • نظرات
سبد خرید