بنياد خيريه مصلحيان

نوع سردخانهظرفیت اسمی سردخانه
زیر صفر 200 تن

 

  • مشخصات محصول
  • نظرات
سبد خرید