اتحاديه مركزی تعاونی های مصرف كارگران ايران امكان

نوع سردخانه ظرفیت اسمی سردخانه
زیر صفر600 تن

 

  • مشخصات محصول
  • نظرات
سبد خرید