سردخانه بازرگان (توليدات مواد غذايی خليج فارس )

نوع سردخانهظرفیت اسمی سردخانه
عمل آوری و بسته بندی ماهی1000 تن

 

  • مشخصات محصول
  • نظرات
سبد خرید