سرما ورز صنعت

نوع سردخانهتعداد
سردخانه بانک خون10 دستگاه
سردخانه متحرک30 دستگاه

 

  • مشخصات محصول
  • نظرات
سبد خرید