مجتمع كشت و صنعت خرم دشت كردستان

نوع سردخانهظرفیت اسمی سردخانه
زیر صفر2500 تن

 

  • مشخصات محصول
  • نظرات
سبد خرید