فرآوردهای گوشتی كاله آمل

نوع سردخانهظرفیت اسمی سردخانه
زیر صفر250 تن

 

  • مشخصات محصول
  • نظرات
سبد خرید