• دسته‌ها

مرتب سازی بر اساس

پامچال آسيا

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: دو مداره
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 23220 تن

نوبر سبز

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: دو مداره
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 2500 تن