• دسته‌ها

مرتب سازی بر اساس

ساشيک خدابخش

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: اواپراتور سردخانه ای
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 14 دستگاه

عباس يوسفی

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: نگهداری موادغذایی
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 236 تن

مولتی فراست

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: دو مداره
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 10000 تن

اطعمه پارس

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: دو مداره
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 5000 تن