• دسته‌ها

مرتب سازی بر اساس

حميد عربی

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: متحرک
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 15 دستگاه

حميد موسوی

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: متحرک
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 50 دستگاه

علی شيخی

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: متحرک
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 122 دستگاه

صنايع عايق برد

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: درب سردخانه
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 5376 عدد

حسين آهنديان

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: بالای صفر
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 20 تن
 • سایر: انواع سردخانه