• دسته‌ها

مرتب سازی بر اساس

سردخانه سهند

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: نگهداری موادغذایی
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 800 تن

جواد موسوی

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: متحرک
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 50 دستگاه

اطاق سرد سازی كلد روم

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: زیر صفر
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 161 دستگاه
 • سایر: انواع سردخانه ثابت و متحرک

مير هلال مجدگاهی

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: اواپراتور سردخانه ای
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 90 دستگاه

امير خزعل پور

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: نگهداری موادغذایی
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 380 تن

سردخانه سرد

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: یخچال ویترینی
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 225 دستگاه