حميد عربی

نوع سردخانهظرفیت اسمی سردخانه
پیش ساخته10 دستگاه

 

​دیگر سردخانه‌های مرتبط

سبد خرید