صنايع برودتی تک سرمايش نيک

نوع سردخانهظرفیت اسمی سردخانه
متحرک15 دستگاه

 

​دیگر سردخانه‌های مرتبط

سبد خرید