محمد حسن زاده جشاری

نوع سردخانهظرفیت اسمی سردخانه
بالای صفر1000 تن
بالای صفر1000 تن

 

​دیگر سردخانه‌های مرتبط

سبد خرید