• دسته‌ها

مرتب سازی بر اساس

مشرق سرما توس

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: متحرک
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 100 دستگاه

ثنا ستاره فارس

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: بالای صفر
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 2000 تن

سردخانه پدرام

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: بالای صفر
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 1400 تن