• دسته‌ها

مرتب سازی بر اساس

عزيز ملكی

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: ثابت تک مداره
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 48 دستگاه

سردخانه گل يخ

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: بالای صفر
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 2000 تن

سردخانه گل سرد

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: نگهداری موادغذایی
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 2000 تن

عبدالحسين مستحفظ

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: نگهداری موادغذایی
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 500 تن

غلامحسين فرخيان

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: نگهداری موادغذایی
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 500 تن