• دسته‌ها

مرتب سازی بر اساس

بيژن خوشنام

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: زیر صفر
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 200 تن

سردخانه صاحب

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: دو مداره
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 11000 تن

شهد خراسان

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: دو مداره
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 3600 تن

نسيم طيور

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: زیر صفر
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 824 تن