• دسته‌ها

مرتب سازی بر اساس

سردخانه كوثر

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: زیر صفر
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 7300 تن
  • سایر: خدمات تونل انجماد

پارس نارنگ

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: دو مداره
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 3000 تن