​​​​​سردخانه شفق شمالی

اجاره سردخانه در غرب تهران ،دومداره  به ظرفیت اسمی 4000 تن در صفادشت تهران با کلیه امکانات و تجهیزات لجستیکی و ...

اجاره سردخانه

خدمات ما 

سالن و ظرفیت سردخانه ای دربست 
​​​​​​​

ما به شما این امکان را می دهیم که جهت آسودگی خاطر شما و تسریع روند کار شما از خدمات دربستی ما استفاده نمایید 

سردخانه زیر صفر 
​​​​​​​

خدمات نگهداری انواع محصولات غذایی و غیر خوراکی در شرایط زیر صفر 

سردخانه نگهداری دارو​​​​​​​
ما بصورت تخصصی درنگهداری و ارایه خدمات دارویی تخصص داریم و تمام الزامات  دارویی متناسب با شرایط مورد نیاز نگهداری دارو را تامین می نماییم 

تونل انجماد به ظرفیت روزانه 20 تن
​​​​​​​

ارایه خدمات سردخانه جهت انجماد

بازرگانی و خدمات تجاری سردخانه
​​​​​​​

ما تجریه وامکاناتی که در اختیار داریم شما را در فروش و خرید محصولات موردنیاز بدون واسطه کمک می کنیم 

سورت وبسته بندی محصولات کشاورزی​​​​​​​
ما امکانات سردخانه ای و کارگری جهت ارایه این خدمات را برای شما محیا نموده ایم و بصورت خدماتی این عملیات را انجام می دهیم 

سبد خرید