شهيد حقانی (بازرگانی دولتی ايران)

نوع سردخانهظرفیت اسمی سردخانه
خدمات تونل انجماد15 تن

 

 

  • مشخصات محصول
  • نظرات

​دیگر سردخانه‌های مرتبط

سبد خرید