• دسته‌ها

مرتب سازی بر اساس

سردخانه شهداب

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: بالای صفر
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 2000 تن

اروم صنعت سامان

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: تريلر سردخانه دار
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 200 دستگاه

مارال صنعت جاويد

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: تريلر سردخانه دار
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 400 دستگاه

اروم آدا

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: بالای صفر
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 150 تن

سردخانه سونش

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: دو مداره
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 1300 تن

جمشيد جمشيدی

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: بالای صفر
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 6000 تن
 • سایر: سردخانه بالای صفر تحت اتمسفر كنترل شده C.A