• دسته‌ها

مرتب سازی بر اساس

حجت جهانشاهی

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: بالای صفر
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 3750 تن

سردخانه سنوس

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: دو مداره
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 2500 تن

عيسی سنجری

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: بالای صفر
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 500 تن