• دسته‌ها

مرتب سازی بر اساس

به صبا

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: ثابت دو مداره
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 1400 دستگاه

سفيد گوشت پرند

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: زیر صفر
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 200 تن

سردخانه بهسرد

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: زیر صفر
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 6000 تن