مرتب سازی بر اساس

سردخانه صاحب

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: دو مداره
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 11000 تن

شهد خراسان

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: دو مداره
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 3600 تن