• دسته‌ها

مرتب سازی بر اساس

سردخانه سردزا

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: ثابت دو مداره
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 3000 دستگاه

سردخانه سرين

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: بالای صفر
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 2000 تن

سردخانه گل يخ

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: بالای صفر
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 2000 تن

سردخانه گل سرد

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: نگهداری موادغذایی
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 2000 تن