مرتب سازی بر اساس

تعاونی پرپوش

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: متحرک
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 250 دستگاه

سردخانه قائم

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: دو مداره
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 2000 تن

سعيد پاكاری

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: بالای صفر
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 500 تن