مرتب سازی بر اساس

مهراس گيل پاک

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: بالای صفر
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 500 تن

سرما پخش تالش

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: زیر صفر
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 300 تن

نيک فرد خزر

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: كانتينر مخزنی
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 200 عدد

محمد حامی دوست

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: متحرک
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 75 دستگاه