• دسته‌ها

مرتب سازی بر اساس

يزد منجمد

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: متحرک
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 100 دستگاه

عالی سرد

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: انواع سردخانه
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 70 دستگاه

نعيم آباد يزد

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: انواع سردخانه
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 5000 تن

شهد ناز يزد

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: دو مداره
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 2000 تن

ميبد كولاک سرد

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: متحرک
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 240 دستگاه

محمدرضا امامی

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: زیر صفر
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 50 تن

صادق شاهدی

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: پیش ساخته
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 30 دستگاه