مرتب سازی بر اساس

سردخانه سردزا

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: ثابت دو مداره
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 3000 دستگاه