مرتب سازی بر اساس

يونس معينی

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: پیش ساخته
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 80 دستگاه

علی اكبر نجف يار

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: نگهداری موادغذایی
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 3000 تن