• دسته‌ها

مرتب سازی بر اساس

سردخانه بهمن ديزل

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: تريلر سردخانه دار
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 500 دستگاه

كشت و صنعت طلاچين

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: نگهداری موادغذایی
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 3000 تن

كرم طاهر خانی

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: بالای صفر
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 3000 تن

احمد عسگری

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: بالای صفر
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 10000 تن

سرما سيستم كهن

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: دو مداره
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 6500 تن