مرتب سازی بر اساس

تعاونی 2094

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: زیر صفر
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 600 تن

سرما گستر

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: بالای صفر
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 3000 تن

محمدرضا و شهرام شاهروش

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: بالای صفر
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 200 تن
  • سایر: حفاظت ازفسادميوه جات وسبزيجات بروش انجمادوخشك كردن