مرتب سازی بر اساس

سردخانه ميلاد

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: انواع سردخانه
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 4500 دستگاه

ندا آستركی

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: بالای صفر
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 2500 تن

جواد سيلانی

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: بالای صفر
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 20 تن