مرتب سازی بر اساس

شهروز دليجان

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: دو مداره
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 4375 تن