• دسته‌ها

مرتب سازی بر اساس

ساناز خسروی

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: زیر صفر
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 438 تن

مسعود داوری

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: زیر صفر
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 190 تن

فراتک بستک

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: زیر صفر
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 60 تن

مرواريد صيد هرمز

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: نگهداری موادغذایی
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 1300 تن