محمد و موسی غنچه سفيدی

نوع سردخانهظرفیت اسمی سردخانه
پیش ساخته60 دستگاه

 

​دیگر سردخانه‌های مرتبط

سبد خرید