مجتمع انبار و سردخانه های شهيد امين زاده

نوع سردخانهظرفیت اسمی سردخانه
بالای صفر2800 تن

 

​دیگر سردخانه‌های مرتبط

سبد خرید