• دسته‌ها

مرتب سازی بر اساس

سردخانه يخساران

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: بالای صفر
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 170 دستگاه

تبادل سازان تهران

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: اواپراتور سردخانه ای
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 100 دستگاه

سردخانه بعثت

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: دو مداره
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 5000 تن

رضا ابرقویی

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: دو مداره
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 1000 تن

سردخانه ايوانس

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: انواع سردخانه
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 30 دستگاه