• دسته‌ها

مرتب سازی بر اساس

ترابری كاروان

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: دو مداره
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 10000 تن

سردخانه فرا سرد

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: انواع سردخانه
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 25 دستگاه

سرما گستر ويرا

  • تلفن: 02632702588
  • نوع سردخانه: متحرک
  • ظرفیت اسمی سردخانه: 700 دستگاه