• دسته‌ها

مرتب سازی بر اساس

سردخانه بهسرما

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: انواع سردخانه
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 50 دستگاه

سردخانه شفق شمالی

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: بالای صفر
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 5500 تن
 • سایر: نوشابه گاز دار سياه

اكبر گرانمايه

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: ثابت دو مداره
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 60 دستگاه

البرز دماكاران

 • تلفن: 02632702588
 • نوع سردخانه: نگهداری موادغذایی
 • ظرفیت اسمی سردخانه: 47600 تن